• Pracujemy w godzinach od 7:00 do 15:00
  • Kasa czynna 7.30 do 12.00 (przerwa 9.45 – 10.15)

Taryfa i cenniki

Cennik usług  wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywanych przez pracowników sieci wod-kan objęte zryczałtowaną formą opłaty.

Obowiązuje od 02 maja 2024 r.

PLIKI DO POBRANIA

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych – (576 kB, PDF)


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nidzica.

Obowiązuje od 16 marca 2023 r.

PLIKI DO POBRANIA

* Decyzja o zmianie taryf – (1.52 MB, PDF)

 


Cennik usług  wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywanych przez pracowników sieci wod-kan objęte zryczałtowaną formą opłaty.

Obowiązuje od 01 lutego 2023 r.

PLIKI DO POBRANIA

* Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych – (462 kB, PDF)

 


Zarządzenie nr 1528/2022 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej Gminy Nidzica
Obowiązuje od 01 stycznia 2023 r.

 


Aneks nr 1 do cennika usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywanych przez pracowników wod-kan za czynności związane z wynajmem sprzętu.
Obowiązuje od 02 listopada 2022 r.
 

Zmiana stawek za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Obowiązuje od 01 grudnia 2022 r.

 


Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy Sp. z o.o informują, że w dniu 29 listopada 2019 r.  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku po rozpatrzeniu wniosku spółki, wydał decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nidzica na okres 3 lat.

PLIKI DO POBRANIA