• Pracujemy w godzinach od 7:00 do 15:00
  • Kasa czynna 7.30 do 12.00 (przerwa 9.45 – 10.15)

O firmie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiot działania – w zakresie objętym ustawą – stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Spółki.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. działa na terenie miasta i gminy Nidzica.

Spółka eksploatuje 89,5  km sieci kanalizacyjnej, oraz 117,6 km sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Nidzica.

Zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć wody w miejscowościach:

Nidzica, Bartoszki, Rozdroże, Kanigowo, Zagrzewo, Wały, Natać Mała, Jabłonka, Wólka Orłowska, Łyna, Frąknowo, Wietrzychowo, Załuski, Napiwoda oraz Bolejny.

Spółka oczyszcza ścieki odprowadzone z aglomeracji Nidzica do oczyszczalni w miejscowości Tatary, gdzie ścieki są tłoczone przez centralną przepompownię ścieków przy ul. Kraszewskiego.

Ponadto Spółka utrzymuje oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich w miejscowościach : Wólka Orłowska, Żelazno, Zagrzewo i Wietrzychowo.

Spółka w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obsługuje 4867 odbiorców z terenu miasta i gminy Nidzica.