• Pracujemy w godzinach od 7:00 do 15:00
  • Kasa czynna 7.30 do 12.00 (przerwa 9.45 – 10.15)

Aktualności

OGŁOSZENIE

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja SP. Z O. O. w  Nidzicy

informują, że w dniach 25-26 kwietnia 2024 r.

zostanie włączony wodociąg w ośrodku „JODEŁKA” w Nataci Małej

W związku z powyższym prosimy właścicieli domków letniskowych o przygotowanie ich do sezonu letniego


 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nidzica.

Obowiązuje od 16 marca 2023 r.

PLIKI DO POBRANIA

* Decyzja o zmianie taryf – (1.52 MB, PDF)

 


Cennik usług  wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywanych przez pracowników sieci wod-kan objęte zryczałtowaną formą opłaty.

Obowiązuje od 01 lutego 2023 r.

PLIKI DO POBRANIA

* Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych – (462 kB, PDF)

 


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Napiwoda-Wikno – zadanie 2.1 (dokumentacja)


Regulamin korzystania z usługi elektronicznego biura obsługi interesantów świadczonej drogą elektroniczną przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy

 


Aneks nr 1 do cennika usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywanych przez pracowników wod-kan za czynności związane z wynajmem sprzętu.

Obowiązuje od 02 listopada 2022 r.

 


Zmiana stawek za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Obowiązuje od 01 grudnia 2022 r.

 


Informacja dla miejscowości Jabłonka, Wikno i Koniuszyn.

Na podstawie art. 8 oraz art. 28§ ust 1, ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. z Dz. U. Z 2022 r. poz.154), Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Nidzicy informuje, że może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli zostanie stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych, dodatkowo kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Zaznaczamy również, że będą prowadzone przez pracowników MWiK kontrole nielegalnych przyłączy jak i wprowadzania nieczystości płynnych z własnych nieopomiarowanych ujęć wody do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym na posiadaczy takowych ujęć ciąży obowiązek zgłoszenia ich do siedziby Spółki lub telefonicznie po numer 89 625 26 30 celem ich opomiarowania.