• Pracujemy w godzinach od 7:00 do 15:00
  • Kasa czynna 7.30 do 12.00 (przerwa 9.45 – 10.15)

Władze Spółki

Artur Wojdowski

Prezes Zarządu

Joanna Pietrowicz

Prokurent – Główna Księgowa