• Pracujemy w godzinach od 7:00 do 15:00
  • Kasa czynna 7.30 do 12.00 (przerwa 9.45 – 10.15)

Wodomierz

Wodomierze odczytywane są przez pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Nidzicy w okresach rozrachunkowych określonych w zawartej umowie.

Odczyty wykonywane są w dni robocze. Na życzenie Klienta pracownik odczytujący licznik  winien okazać legitymację służbową ze zdjęciem oraz pisemne upoważnienie. Jeżeli pracownik Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Nidzicy nie zastanie Klienta w domu, to pozostawi informację z prośbą o podanie odczytu.

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu stanu wodomierza należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami.