• Pracujemy w godzinach od 7:00 do 15:00
  • Kasa czynna 7.30 do 12.00 (przerwa 9.45 – 10.15)

Kontakt

Najważniejsze telefony

  • zgłoszenie awarii: numer alarmowy 994,  667 953 755
  • sekretariat: 89 625 26 30
  • księgowość: 89 625 27 05
  • oczyszczalnia ścieków w Tatarach: tel. 89 625 31 43

Adres siedziby spółki

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

13-100 Nidzica
ul. Kolejowa 17 C 
e-mail: sekretariat@mwiknidzica.com.pl,

KRS 0000124125
NIP 7450000707
Regon 510563027 

 

 


 


 

   
Wszelkie sprawy klienci mogą załatwić od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
Wpłaty przyjmowane są w kasie spółki od godziny 7.30 do 12.00 (przerwa 9.45 – 10.15)