• Pracujemy w godzinach od 7:00 do 15:00
  • Kasa czynna 7.30 do 12.00 (przerwa 9.45 – 10.15)

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Bartoszki (2017.07.18)